Katalog 1 /12
Erhaltung Haftstelle/Falz
Prüfung original
Etappengebiet West: 1916, Ausgabe komplett (M€ 100,-)
Katalog 1 /12
Erhaltung Haftstelle/Falz
Prüfung original
Katalog 9 W OR (2-9-2)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Etappengebiet West: 1916, 75 Cent. (Eckrandstück oben rechts im Walzendruck)
Katalog 9 W OR (2-9-2)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 11 II A-HAN
Erhaltung Briefstück
Prüfung original
Etappengebiet West: 1916, 1 F. 25 Cent. mit Aufdruck-HAN 4701.16 (Briefstück)
Katalog 11 II A-HAN
Erhaltung Briefstück
Prüfung original
Katalog 11 I B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Etappengebiet West: 1916, 1 F. 25 Cent. (postfrisch, M€ 150,-)
Katalog 11 I B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 11 I B A-HAN
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Etappengebiet West: 1916, 1 F. 25 Cent. (postfrisches Eckrandpaar unten links)
Katalog 11 I B A-HAN
Erhaltung postfrisch
Prüfung original